• En
 • Придбай квартиру та вигравай КОМОРУ або IPHONE 11 PRO

  ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ КОМОР У ЖИТЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ «SVITLO PARK»

  1. Організатор і виконавець Розіграшу
  1.1. Організатором і виконавцем Розіграшу є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКВІЛІБРІУМ ТРЕЙД», яке зареєстровано відповідно до законодавства України і знаходиться за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 27 (код ЄДРПОУ 32379475) (далі — Організатор).
  1.2. Для проведення Розіграшу та підведення підсумків Організатор у своїх діях керується чинним законодавством України та цими правилами.
  1.3. Розіграш проводиться з метою формування у споживачів інтересу та споживчого попиту до житлового комплексу «Svitlo Park», що будується за адресою: місто Київ, Наддніпрянське шосе, 2А.

  2. Учасники Розіграшу:
  2.1. Учасником Акції може бути громадянин, якому на момент проведення розіграшу виповнилось 18 років, та який є інвестором (покупцем) об’єкта нерухомості у житловому комплексі «Svitlo Park» (надалі – Учасник або Учасники).
  2.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Розіграші:
  — працівники та представники Організатора Розіграшу та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Розіграшу, співробітники (партнери), що будь-яким чином пов’язані із будівництвом житлового комплексу «Svitlo Park»;
  — чоловік або дружина осіб, перелічених в першому абзаці п.2.2. цих Правил, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати);
  — особи, яким на момент проведення Розіграшу не виповнилось 18 років;
  — особи, які не є інвесторами об’єкта нерухомості у житловому комплексі «Svitlo Park»;
  — особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.
  2.3. У випадку, якщо інвесторами одного приміщення у житловому комплексі «Svitlo Park» є декілька осіб (співінвесторів) участь у Розіграші може взяти лише один інвестор такого приміщення (той, хто раніше за інших інвесторів звернувся на реєстрацію у Розіграші).
  2.4. У випадку, якщо особа є інвестором декількох об’єктів нерухомості у житловому комплексі «Svitlo Park», така особа отримує кількість номерів-білетів відповідно до кількості інвестованих приміщень.

  3. Тривалість Розіграшу та місце його проведення
  3.1. Розіграш проводиться в період між 19:00 та 21:00 год. 19 грудня 2019 року за адресою: місто Київ, Наддніпрянське шосе, 2А.
  3.2. Термін проведення Розіграшу та місце його проведення може бути змінено Організатором у зв’язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором.

  4. Фонд Розіграшу комор
  4.1. Фонд Розіграшу комор формується на розсуд Організатора. Якісні, кількісні та інші, в тому числі технічні характеристики комор визначаються Організатором.
  4.2. Під коморою, згідно з цими правилами, розуміється частина нежитлового приміщення призначеного під комору площею 2 м2, у будь-якій черзі будівництва житлового комплексу «Svitlo Park», право власності на яке переходить до переможця (-ів) Розіграшу, шляхом укладання відповідного цивільно-правового договору.
  4.3. Фонд Розіграшу складається з 4 м2 комор у 1 та 2-й чергах будівництва.
  4.4. Фонд Розіграшу обмежений і складає зазначену в п.4.3. кількість комор.
  4.5. Комори, після прийняття об’єкта (-ів) будівництва в експлуатацію, в яких вони розміщенні, мають відповідати нормативним документам у сфері будівництва, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.
  4.6. Заміна комор за результатами Розіграшу будь-яким іншим благом не допускається.
  4.7. Організатор за свій рахунок здійснює проведення Розіграшу.
  4.8. Організатор Розіграшу залишає за собою право збільшити або зменшити загальну кількість Фонду Розіграшу, або включити в Розіграш додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни відбудуться, Організатор повідомляє про них, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті.

  5. Порядок участі в Розіграші та реалізація результатів Розіграшу
  5.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити усі наступні дії:
  5.1.1. З’явитись за адресою, вказаною в пункті 3.1. цих Правил за 30 хвилин до початку проведення Розіграшу разом із документами, що посвідчують особу. У випадку запізнення щодо подання документів Учасником Розіграшу для ідентифікації, Організатор має право відмовити такому Учаснику в участі у Розіграші.
  5.1.2. Ідентифікація Учасників Розіграшу здійснюється Організатором Розіграшу за допомогою перевірки їх статусу інвесторів житлового комплексу «Svitlo Park та дотримання виконання усіх вищезазначених умов Розіграшу.
  5.1.3. Після ідентифікації Учасника, останній отримує відповідний номер-білет Учасника Розіграшу, та аналогічний номер-білет поміщається у скляну кулю для Розіграшу.
  5.2. Розіграш розпочинається у час вказаний в пункті 3.1. цих правил, шляхом перемішуванням номерів-білетів у кулі для Розіграшу методом випадкового відбору Учасників.
  5.3. Кількість Учасників – переможців Розіграшу не може бути більшою від кількості комор вказаних у пункті 4.3. цих Правил та після визначення останнього переможця відповідно до кількості комор, Розіграш вважається завершеним.
  5.4. Один сертифікат дає право на отримання у власність однієї комори.
  5.5. Кожному Учаснику – переможцю Розіграшу надається сертифікат переможця із зазначенням його імені, прізвища та по-батькові (за наявності), який є необхідною підставою для укладання відповідного цивільно-правового договору щодо отримання у власність Комори.
  5.6. Учасники-переможці самостійно обирають комору на власний розсуд у порядку черговості виключно в тому будинку, в якому інвестували в об’єкт нерухомості.
  5.7. У випадку, якщо площа обраної комори більша ніж 2 м2 Учасник-переможець Розіграшу доплачує різницю площі за ринковою ціною на дату укладання відповідного цивільно-правового договору.
  5.8. У випадку, якщо площа обраної комори менша ніж 2 м2 Організатор Розіграшу не сплачує коштів Учаснику-переможцю, або іншим чином не компенсує різницю в площі.
  5.9. Скористатися сертифікатом та, відповідно укласти договір може лише та особа, що вказана в сертифікаті.

  6. Права та обов’язки Учасника Розіграшу
  6.1. Права Учасника Розіграшу.
  6.1.1. Ознайомитись з цими правилами Розіграшу.
  6.1.2. Взяти участь в Розіграші в порядку, визначеному цими Правилами.
  6.1.3. Вчасно отримати інформацію про зміну Правил Розіграшу (якщо вони мають бути).
  6.1.4. У випадку визначення Учасника переможцем Розіграшу укласти з Організатор цивільно-правовий договір щодо передачі у власність комори, та повернути сертифікат Організатору.
  6.2. Обов’язки Учасника Розіграшу.
  6.2.1. Виконувати умови цих Правил Розіграшу.

  7. Інші умови
  7.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

  8. Персональні дані
  8.1. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.
  8.2. Взявши участь в Акції, Учасники дають свою згоду на те, що їхні персональні дані, фото- і відеоматеріали з їхньою участю в публічних заходах, які проводяться Організатором в рамках даного Розіграшу, можуть бути використані Організатором та іншими уповноваженими ним особами в рекламних цілях, в тому числі в друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, та розміщення реклами в мережі Інтернет без виплати будь-якої винагороди. Авторські права на такі матеріали належать Організатору.
  8.3. Процедура визначення Учасників Розіграшу, які мають право одержати комору, не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, або умовами конкурсу. Організатор Розіграшу не отримує винагороду від Учасників Розіграшу за їхню участь в Розіграші.
  Сховати новину